Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Diensten » Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekering Rondzendverkeer
Verenigingen aangesloten bij de KNBF kunnen gebruik maken van een overkoepelende verzekering die de KNBF heeft afgesloten voor het Rondzendverkeer. Hiervoor dient het opgaveformulier "PDF opgave RZV" te worden ingevuld en opgestuurd naar het Bondsbureau.

Hierbij de geldende polis: "PDF polis RZV",  "PDF algemene polisvoorwaarden goederenverzekering 2012"

Bij afsluiten is de premie 3 promille over het te verzekeren bedrag. De assurantiebelasting is 21% over 30% van het verzekerd bedrag administratiekosten € 10.

Een algemene verzekeringsbeperking is van toepassing: "PDF Algemene Verzekeringsbeperking"

= = = = = = = = = =

Verzekering particuliere collecties
Leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de KNBF kunnen gebruik maken van een overkoepelende verzekering die de KNBF heeft afgesloten voor het verzekeren van particuliere collecties. Hiervoor dient het opgaveformulier "PDF opgave Particuliere collecties" te worden ingevuld en opgestuurd naar het Bondsbureau.

Hierbij de geldende polis: "PDF polis verz Particuliere collecties",  "PDF algemene polisvoorwaarden goederenverzekering 2012"

Bij afsluiten is de premie 3 promille over het te verzekeren bedrag. De assurantiebelasting is 21% en administratiekosten € 10.

Een algemene verzekeringsbeperking is van toepassing: "PDF Algemene Verzekeringsbeperking"

= = = = = = = = = =

Tentoonstellingsverzekering
Leden van verenigingen aangesloten bij de KNBF kunnen gebruik maken van een overkoepelende verzekering die de KNBF heeft afgesloten voor het verzekeren van collecties bij een tentoonstelling. Deze verzekering is gekoppeld aan de polis voor de verzekering van het Rondzendverkeer.
Om gebruik te maken van deze verzekering dient het deelnameformulier "PDF opgave deelname tentoonstellingsverzekering" te worden ingevuld en tijdig opgestuurd naar het Bondsbureau.
Voor vervoer en tentoonstellen in het buitenland is een verzekering verplicht!

Hierbij de geldende polis: "PDF polis RZV", "PDF algemene polisvoorwaarden goederenverzekering 2012" en aanvullend het "PDF certificaat van verzekering 2016 Beurzendekking".

Bij afsluiten zijn de kosten voor deelname
- voor de Benelux  1,5 o/oo
- Overige Europa   2,0 o/oo
- Rest van de Wereld 2,5 o/oo
De assurantiebelasting is 21% en administratiekosten € 5,00.

= = = = = = = = = =

Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid
Hierbij de polis van de verzekering Bedrijfsaanprakelijkheid "PDF polis bedrijfsaansprakelijkheid" welke o.a. ook voor de bij de KNBF aangesloten verenigingen geldt.
In deze polis wordt verwezen naar de Polismantel 543-99, deze is hierachter opgenomen "PDF polismantel 543-99".

= = = = = = = = = =

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Hierbij de polis van de verzekering Bestuurdersaanprakelijkheid "PDF polis bestuurdersaansprakelijkheid" welke o.a. ook voor de bij de KNBF aangesloten verenigingen geldt. Voorbeelden van mogelijke schadegevallen zijn opgenomen in het volgende document "PDF voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid".

= = = = = = = = = =

 

Deze website is met veel zorg samengesteld, toch bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd is verouderd en niet meer juist is. U kunt aan de informatie op deze website of aan de informatie op de gelinkte websites geen rechten ontlenen.