Verzekeringen

Verenigingen die zich bij de KNBF hebben aangesloten, kunnen gebruik maken van een aantal zeer aantrekkelijke, overkoepelende verzekeringen, zoals:

 • Verzekering rondzendverkeer en veilingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Tevens zijn er interessante verzekeringen voor leden van een KNBF-vereniging:

 • Verzekering voor particuliere collecties
 • Tentoonstellingsverzekering

Daarnaast heeft de KNBF een verzekering voor bedrijfsaanspakelijkheid. Deze verzekering geldt o.a. ook voor aangesloten verenigingen.

Zie onderstaand per verzekering voor meer informatie.

Nieuwe aanvragen of verhogingen van het verzekerd bedrag kunt u het gehele jaar indienen. Wilt u het verzekerd bedrag verlagen óf uw verzekering opzeggen, dan dient u dit voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk te melden. De wijziging zal dan met ingang van het nieuwe kalenderjaar worden doorgevoerd.

Zonder een door u aangebrachte wijziging gaat de verzekering stilzwijgend door voor het volgende verzekeringsjaar.

.

verzekeringen-kluis

Verzekering rondzendverkeer en veilingen

Voor verenigingen met rondzendverkeer en/of veilingen biedt de KNBF een aantrekkelijk verzekering tegens o.a. schade en diefstal.

De kosten voor deze verzekering bedragen per jaar:

 • Premie: 3 promille over het te verzekeren bedrag
 • Assurantiebelasting: 21% over 30% van het premiebedrag
 • Administratiekosten: €10 per jaar

Een algemene verzekeringsbeperking en "Five Powers War Exclusion Clausule” is van toepassing.


Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Het maken van een bestuursfout kan iedereen overkomen en de kosten van de daaropvolgende schade kunnen hoog oplopen. De KNBF biedt haar aangesloten leden dan ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Standaard wordt voor alle verenigingen die lid zijn van de KNBF een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De kosten (premie, incl. assurantiebelasting) voor deze verzekering bedraagt vanaf 2024 slechts € 21,50 per jaar.


Verzekering voor particuliere collecties

Leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de KNBF kunnen gebruik maken van een overkoepelende verzekering die de KNBF heeft afgesloten voor het verzekeren van particuliere collecties. 

De kosten voor deze verzekering bedragen per jaar:

 • Premie: 3 promille over het te verzekeren bedrag
 • Assurantiebelasting: 21% over het premiebedrag
 • Administratiekosten: €10 per jaar

Tentoonstellingsverzekering

Leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de KNBF kunnen gebruik maken van een overkoepelende verzekering die de KNBF heeft afgesloten voor het verzekeren hun collecties tijdens tentoonstellingen.

Voor vervoer en tentoonstellen in het buitenland is een verzekering verplicht!

De kosten voor deze verzekering bedragen per deelname:

 • Premie: 1,5 promille over het te verzekeren bedrag
 • Assurantiebelasting: 21% over het premiebedrag
 • Administratiekosten: €5 

Een algemene verzekeringsbeperking en "Five Powers War Exclusion Clausule” is van toepassing.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De KNBF heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke ook voor de bij de KNBF aangesloten verenigingen geldt. Zowel de polis, als de polismantel zijn in de linkerkolom bijgesloten.