Literatuursubsidie

Om de kennis over filatelie te vergroten stelt de KNBF subsidie beschikbaar voor zowel tijdschriften van gespecialiseerde verenigingen als voor separate studies.

Paginasubsidie gespecialiseerde verenigingen

Om het periodiek uitgeven van verenigingstijdschriften met daarin relevante en bij voorkeur oorspronkelijke artikelen te stimuleren stelt de KNBF jaarlijks een subsidiebedrag vast. Dit wordt vastgesteld op basis van het aantal pagina’s en het aantal leden.

De voorwaarden hiervoor staan vermeld op: https://www.knbf.nl/vademecum/reglementen-commissies/101-11-1-regeling-pagina-subsidie-log

 

Subsidie publicaties

Voor het laten verschijnen van een originele filatelistische studie van maximaal 24 pagina’s tekst (exclusief illustraties) kan een subsidie van ten hoogste € 500 worden verleend. Voorwaarde is dat dit voorafgaand aan publicatie wordt overlegd en goedgekeurd door het Bondsbestuur. Het oordeel van de leescommissie zal hierbij worden gevraagd.

Bij filatelistische studies van grotere omvang bestaat de mogelijkheid een subsidie van de Stichting Filatelie te verkrijgen. Hiervoor is de goedkeuring van het Bondsbestuur noodzakelijk, waarbij het oordeel van de leescommissie zal worden gevraagd. Op reeds in druk zijnde of verschenen publicaties kan geen subsidie meer worden verleend.