Bondskeuringsdienst

Heeft u onlangs postzegels gekocht maar weet u niet zeker of deze wel echt zijn? Heeft u een bijzondere afstempeling in uw verzameling maar twijfelt u aan de echtheid? De BondsKeuringsDienst (BKD) kan een eind maken aan deze onzekerheid.

De BKD verricht al meer dan 100 jaar keuringen van postzegels, post(waarde)stukken, afstempelingen en andere filatelistische objecten teneinde onder meer de echtheid hiervan vast te stellen. Het keuren omvat tevens een onderzoek naar de gebruikte druktechniek, de perforatie, het papier, het watermerk en de opdruk. Ook wordt gelet op eventuele gebreken, reparaties, verbeteringen, verkleuringen en andere waardeverminderende zaken.

Het werkterrein van de BKD omvat zowel Nederland (inclusief de voormalige koloniën en Overzeese Gebiedsdelen) als een aantal andere landen. Daarnaast controleert de BKD regelmatig diverse veilingsites op mogelijke falsificaties. Dit om de belangen van filatelisten te dienen en veilinghuizen van advies te voorzien.

Indien de BKD voor u een keuring uitvoert dan biedt dit de volgende voordelen:

  • U krijgt een objectief oordeel aangezien de BKD onafhankelijk is van veilinghuizen, handelaren en dergelijke.
  • Gespecialiseerde keurmeesters keuren uw filatelistisch object. De BKD beschikt over een kerngroep van gespecialiseerde keurmeesters die niet alleen over veel kennis beschikken van het aandachtsgebied Nederland en Overzeese Gebieden, maar die  bovendien expertise hebben op het gebied van druktechnieken en –processen, inkten, stempels etc.
  • Een groep professionele adviseurs keurt uw object indien het buitenlands filatelistisch materiaal betreft. Indien de BKD niet de benodigde kennis heeft om een filatelistisch object van een land te keuren dan kan zij eventueel voor u bemiddelen bij de toezending naar een buitenlands keuringsinstituut.
  • Uw filatelistisch object wordt door tenminste drie keurmeesters gekeurd waardoor een afgewogen oordeel wordt gewaarborgd.
  • De BKD beschikt over gespecialiseerde onderzoekapparatuur. Daarnaast beschikt de BKD over een uitgebreid keuringsarchief, een eigen bibliotheek en een internationale referentieverzameling die bij het keuren van uw filatelistisch object worden geraadpleegd.
  • Uw filatelistisch materiaal wordt tijdens de keuring goed verzekerd.
  • U betaalt relatief lage kosten voor de keuring.

.

Keuringskosten:

Keuring van een echt filatelistisch object: 2 a 3 % van de cataloguswaarde (minimum EUR 20,--)
Certificaat van echtheid: EUR 8,-- per certificaat
Indien het object vals is: EUR 12,-- per zegel of gratis wanneer de zegel aan de BKD wordt afgestaan.

Portokosten worden altijd in rekening gebracht. Als er extra onderzoek moet worden verricht dan kunnen daarvoor extra kosten worden doorberekend.

Indien u een filatelistisch object wilt laten keuren dan kunt u gebruik maken van onderstaand keuringsaanvraagformulier. Op alle keuringen zijn de Algemene Keuringsvoorwaarden van de KNBF/BKD van toepassing. Deze staan tevens vermeld op het keuringsaanvraagformulier. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de BKD:

De heer C.J. Goes telnr. 0448-441962. Ook kunt u keuringzendingen aangetekend sturen aan: C.J. Goes, Tielsestraat 30, 4043 JS  Opheusden.


Naam: bkd-keuringsaanvraagformulier-01-2020  Download
Type: pdf
Grootte: 201 kB
 

bkd-keuringen