De KNBF

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, kortweg de KNBF of de Bond genoemd, is een overkoepelende niet-commerciële organisatie van verenigingen die actief zijn op het gebied van filatelie in de ruimste zijn van het woord.

De Bond is in 1908 opgericht als Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. De naam werd in 1956 gewijzigd in Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. Bij het 100-jarig bestaan in 2008 kreeg de Bond het predicaat Koninklijk, waarna de naam gewijzigd werd in Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

Bij de KNBF zijn circa 100 verenigingen rechtstreeks aangesloten met in totaal meer dan 10.500 leden.

De KNBF is gevestigd in Houten, waar de Bondsbibliotheek gevestigd is. Hier vindt ook de opslag plaats van de tentoonstellingskaders die gebruikt worden bij beurzen en tentoonstellingen.

.

kaderopslag

.

Internationale contacten
De KNBF vertegenwoordigt Nederland in de FEPA en FIP.
De FEPA is de Federation of European Philatelic Associations die als doel heeft de Europese filatelie te organiseren en verder te ontwikkelen.
De FIP is de Fédération Internationale de Philatélie, een internationale bond, waarin vele nationale filatelistische bonden zijn verenigd.

Faciliteren van tentoonstellingen
De KNBF heeft samen met vertegenwoordigers van de NVPH en PostNL zitting in de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), waar besloten wordt over subsidies voor tentoonstellingen en beurzen. De KNBF is samen met de NVPH vertegenwoordigd in de Stichting Filatelie.

De Stichting Filatelie beheert een fonds dat is verkregen uit de opbrengst van de verkoop van toeslagzegels bij een aantal grote tentoonstellingen (Amphilex).  Daardoor kunnen tal van filatelistische activiteiten worden gesteund. Bijvoorbeeld de organisatie van tentoonstellingen. De stichting stelt, op verzoek van de KNBF, het kadermateriaal gratis ter beschikking, inclusief het vervoer naar en van de tentoonstelling. Verder kan subsidie worden gegeven voor het maken van filatelistische studies en andere publicaties.

De KNBF promoot het onderling contact van verenigingen via regioraden.