Costerus Kapittel

Wilt u weten wie een onderscheiding heeft ontvangen ? Of wilt u weten welke regels voor een toekenning gelden ? In dit onderdeel van de website, genaamd Costerus Kapittel, wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste filatelistische onderscheidingen. Deze zijn:

- Costerus-medaille

- Van der Willigen-medaille

- Korteweg-trofee

In maart 1997 verscheen in een kleine oplage het 64 pagina’s tellende boekje “75 jaar Costerus Kapittel”, een uitgave van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Filatelie. De samenstellers van deze uitgave waren C. Muys en H. Sandberg.

In een later stadium is deze uitgave geactualiseerd door R. van den Heuvel en H. Sandberg.

Op deze website treft u de integrale tekst van het jubileumboekje aan, bijgewerkt vanaf 1996 met de namen en gegevens van de begiftigden met de Costerus-medaille, de Van der Willigen-medaille en de Korteweg-trofee.

De heer P.J. Muys (zoon van de samensteller C. Muys), van Cicero te Haren (Gn) was in 1997 de producent van het jubileumboekje. Naar hem gaat onze erkentelijkheid en hartelijke dank uit voor het beschikbaar stellen van bewaard drukmateriaal.


(integrale tekst "75 jaar Costerus Kapittel) 


Gebruikte afkortingen

DP

De Postzak, uitgave van Po&Po

FI

Filatelie Informatief (1981-1993)

FIL

Filatelie – sinds 2000 bladnaam van NMP

KNBF

Nederlands(ch)e Bond van Filatelisten-Vere(e)nigingen (1908)

NMP

Nederlands(ch) Maandblad voor Philatelie (1922)

NTvP

Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde (1884-1921)

PHS

Posthistorische Studie nr.. (uitgave Po&Po)

PM

Het Philatelistisch Maandblad (1912-1921), fuseerde met NTvP in 1921 tot NMP

Po&Po

Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (1946)

 

Noot: op termijn, nadat de bestaande voorraad is uitgeput, zullen de medailles en trofee worden vervangen door certificaten.

.

 

Costerus Kapittel