Bondsspeld

De Bondsspeld, in de vorm van een draagspeld, kan worden toegekend aan individuele leden. De toekenning wordt gedaan door het Bondsbestuur. Het bestuur van een bij de KNBF aangesloten vereniging kan voorstellen doen tot toekenning van deze onderscheiding. Deze voorstellen moeten ten minste vier maanden voor de gewenste datum van uitreiking, schriftelijk en met redenen omkleed bij de secretaris van de KNBF worden ingediend.

Voor toekenning van een Bondsspeld moet de voorgedragen persoon niet alleen binnen de vereniging, maar ook daarbuiten (bijv. binnen de Regio of landelijk) gedurende langere tijd actief zijn geweest. Voor langdurige jubilarissen binnen een vereniging heeft u als vereniging zelf mogelijkheden om de jubilaris een onderscheiding toe te kennen (bijvoorbeeld als lid van verdienste of ere-lid).

Meer informatie: onderscheidingen bondspeld