Promotie van de filatelie

Onder het promoten van de filatelie valt een groot aantal activiteiten waar de KNBF actief aan bijdraagt:

  • het stimuleren van regionale en landelijke tentoonstellingen;
  • het beschikbaar stellen van tentoonstellingskaders;
  • het verlenen van onderscheidingen aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de filatelie, variërend van de bondsspeld tot Costerus-medaille;
  • als partner in de Stichting Filatelie het financieel ondersteunen van activiteiten, zoals de organisatie van tentoonstellingen en publicatie van filatelistische studies en tijdschriften;
  • als gesprekspartner van PostNL en de Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH);
  • het beschibaarstellen van vergaderruimte in het pand in Houten.