A.M.A. van der Willigen
van-der-willigen

Adriaan Marie Anne van der Willigen

26 februari 1910 – 29 mei 1986

.

VADER C. VAN DER WILLIGEN - in 1911 een der oprichters van de Internationale Postzegelverzamelaars Vereeniging Hollandia, welke naam bij de toetreding tot Het  philatelistisch Maandblad in 1913 werd gewijzigd in I.V.P. Philatelica om verwarring te voorkomen met de reeds in 1902 opgerichte Amsterdamse vereniging Hollandia - vervulde achtereenvolgens jarenlang de functies van secretaris, penningmeester en
administrateur rondzendverkeer.

Van hem erfde zijn zoon de passie voor de filatelie, met de daarbij behorende nauwkeurigheid en studiezin. Het is bekend, dat hij in het begin der jaren twintig als dertienjarige de Haagse postkantoren affietste, op zoek naar de plaatnummers van de jubileumzegels 1923. Hij werd een all-round verzamelaar met een speciale voorkeur voor afstempelingen.

(lees verder over A.M.A. van der Willigen)

.

Van der Willigen medaille

Voor de toekomst van de filatelie is het van het grootste belang dat er niet alleen verzamelaars zijn die zich door studie en speurwerk tot ware filatelisten ontwikkelen.  Het is bovendien nodig dat de resultaten van hun onderzoek in goed toegankelijke publikaties worden vastgelegd. Daardoor kan een wisselwerking tussen auteurs en  andere verzamelaars worden bevorderd. Dit zal inspirerend werken op filatelisten, die om welke reden ook niet tot het schrijven van artikelen of boeken zijn gekomen.

(lees verder over de van der Willigen medaille)

.

Begiftigden

ama-van-der-willigen-begiftigden.pdf

Van der Willigen medaille
van-der-willigen-medaille