W.P. Costerus
costerus

William Pieter Costerus Pzn

26 november 1874 - 3 november 1951

WILLIAM PIETER COSTERUS PIETERSZOON werd in Edam geboren. Na lager en voorbereidend middelbaar onderwijs in zijn geboorteplaats en aan een kostschool in Amsterdam, volgde hij de HBS te Wageningen en Utrecht, vervolgens colleges schei- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam ter voorbereiding op een loopbaan in de chemie, en bezocht tenslotte de Suikerschool aldaar. Na als chemicus werkzaam te zijn geweest aan suikerfabrieken in Oosterbeek en Eckerdorf (Duitsland) zocht hij een baan in zijn beroep in Nederlands-Indië. Toen op 5 april 1898 zijn vader Pieter overleed zag zijn moeder haar enige zoon liever niet naar de Oost vertrekken.

(lees hier het volledige verhaal van W.P. Costerus)

.

Costerus Medaille

Het bestuur van de toenmalige Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars besloot in zijn vergadering van 29 januari 1922 tot de instelling van een Bonds-medaille. Artikel 2 van de daarop betrekking hebbende statuten luidde:

Het uitreiken dezer medaille en van het diploma bedoelt
hulde te breng aan personen, die zich buitengewoon
verdienstelijk gemaakt hebben door wetenschappelijke
navorschingen of gepubliceerde bijdragen op philatelistisch
gebied. 

(lees hier meer over de Costerus medaille)

.

Begiftigden

(overzicht van de W.P. Costerus medaille begiftigden)

Costerus medaille
costerus-medaille