P.C. Korteweg
korteweg

Pieter Cornelis Korteweg

29 december 1888 – 13 september 1970

PIETER CORNELIS KORTEWEG werd in de stad Groningen geboren, waar zijn vader hoogleraar heelkunde was. In 1889 verhuist het gezin naar Amsterdam, waar zijn vader tot hoogleraar en directeur-geneesheer van het Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis was benoemd. De jonge Korteweg volgt de lagere school, Schoolvereniging Nr.2 aan de Herengracht, en heeft dan al een levendige belangstelling voor postzegels. Van zijn grootmoeder mag hij pakjes postzegels doorsnuffelen; speciaal intrigeren hem de poststempels, die hij uiteindelijk in 250 albums van kwartoformaat heeft bijeenbracht.

(Lees hier meer over P.C. Korteweg)

.

De Korteweg-troffee

De Korteweg-trofee werd in 1983, op initiatief van P.R. Bulterman, beschikbaar  gesteld door de Nederlandsche Postzegelveiling voor de inzending - tentoongesteld in de concurrentieklasse van een Nederlandse nationale postzegeltentoonstelling - die zich onderscheidt door creativiteit of inventiviteit in de filatelistische bewerking en daarom inspirerend kan werken op andere verzamelaars.

(Lees hier meer over de Korteweg-troffee)

.

Begiftigden

(overzicht van de P.C. Korteweg begiftigden)

Korteweg troffee
korteweg-troffee