Lid worden?

Het lidmaatschap van de KNBF staat open voor verenigingen en stichtingen, niet voor individuele leden. Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • Profiteren van de beschikbare verzekeringen voor rondzenverkeer en veilingen, bestuur-dersaansprakelijkheid, tentoonstellingen en particuliere collecties van leden;
  • Vertegenwoordiging in en door de KNBF in (inter)nationale contacten;
  • Gebruik kunnen maken van de stempelservice (bijzondere afstempelingen);
  • Toegang tot en lenen van publicaties uit de Bondsbibliotheek;
  • Het kunnen deelnemen aan (internationale) tentoonstellingen.

.

Contributie

De contributie aan de bond is gebaseerd op het aantal leden van de vereniging.

Per lid van uw vereniging bedraagt de contributie in 2024: €5,50.

Met het aangaan van een lidmaatschap wordt direct een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, tenzij anders aangegeven.

.

Meer weten

Wilt u meer weten over het aangaan van het lidmaatschap? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.  

.