Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Algemeen » Bondsbestuur

Bondsbestuur

Emailadres: info@knbf.nl
Postadres: Postbus 4034, 3502 HA  UTRECHT
Telefoon: 030-2894290

 

 

Jan Cees van Duin
Voorzitter

Sinds 2014 voorzitter van de KNBF. Verzamelt sinds zijn jeugd postzegels, heeft zich sinds de jaren ’80 toegelegd op thematische filatelie. Met als thema is de geschiedenis van Nederland in het algemeen en de geschiedenis van Rotterdam in het bijzonder. Heeft nu zijn functie als KNBF-jurylid Thematische Filatelie opgeschort. Is meer dan 40 jaar lid van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, de Belgische vereniging Themafila, Po &Po en de Philatelisten Club Rotterdam. Was circa 20 jaar bestuurslid van de NVTF en is meer dan 10 jaar vast auteur in het blad “Thema”.

Harrie Jans
Penningmeester

Op de AV van april 2013 penningmeester. Vanaf 2009 Penningmeester van Po&Po. Verder lid van Ned. Academie voor FIlatelie, Perfin Club Nederland en Filatelie vereniging Rotterdam. Verzamelt Nederlandse puntstempels zowel op losse zegel; als post(waarde)stuk. Buiten de filatelie sinds 2005 ook penningmeester van Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), die als humanistisch georiënteerde sportkoepel bijna 200.000 leden heeft. Daarvoor (vanaf 1998) secretaris van de NCS geweest.

Hans Kraaibeek
Secretaris


Sinds 2013 algemeen bestuurslid van de KNBF.  Van 1991 tot heden voorzitter van Postzegelvereniging “De Kanaalstreek” in Stadskanaal. Sinds mei 2012 penningmeester van de Federatie I.V. Philatelica. Verzamelt Luxemburg en Duitsland, met bijbehorende gebieden en bezettingszones, maar zonder DDR.

 Zandwijk_dhr._Corn___van_1.jpg - 17.11 Kb

Corné van Zandwijk
Commissaris Jeugd & Filatelistische Vorming

Sinds de AV van 2013 Commissaris Jeugd & Filatelistische vorming en vanaf 2014 tevens Vice-voorzitter.
Vanaf 1993 lid van vereniging Boskoop, vanaf 1999 jeugdleider en vanaf 2001 penningmeester van de jeugdafdeling en tevens lid van het bestuur. In 2008 toegetreden tot het hoofdbestuur van de NVPV en in 2010 tot het bestuur van JFN.

Reinder Luinge
Commissaris PR & Marketing

Vanaf 2010 bestuurslid van de KNBF als commissaris communicatie. Verzamelt onder andere Nederland, Duitsland, USA en ‘Sleutels en Sloten’. Voorzitter van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars. Daarnaast redacteur van de KNBF Nieuwsbrief.

John Dehé
Commissaris Juryzaken

Sinds 2013 lid van het bondsbestuur als commissaris evenementen. Daarnaast  voorzitter van de PPRC (Purmerend), bestuurslid van de Posthoorn (Krommenie), lid van de NVTF , Po&Po en de Nederlandse Academie voor Filatelie.
Voor Filatelie verzorg ik de rubriek ‘Wij lazen voor U’.
Mijn belangrijkste verzamelgebieden zijn de Eerste Wereldoorlog en Zaanstreek-Waterland, zowel thematisch als posthistorisch.

 
Vacant
Commissaris Evenementen

Coördinatie correspondentie rond evenementen via de heer Hans Kraaibeek.
 


Secretariaat Bondsbureau

Sonja van Zoeren-Ham
Medewerkster Bondsbureau

Vanaf 1985 actief bij de KNBF. Heeft vele filatelie evenementen mee helpen organiseren waaronder de nationale beurs Filacept die in 1988 in het Congresgebouw in ’s-Gravenhage plaatsvond.

Eveline Kalkhoven
Bureaumanager

Werkzaam bij de KNBF sinds 2009. Alhoewel geen postzegelverzamelaar, affiniteit met de filatelie door haar werk voor 2009 bij Postkantoren BV, een onderdeel van TNT Post.