Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Disclaimer

Door de op deze website geboden informatie te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

De KNBF heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. De KNBF garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door de KNBF worden gewijzigd. De KNBF wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De op of via deze website aangeboden informatie is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en de KNBF.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit het oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de KNBF de gelinkte websites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze websites  het logo van de KNBF, aangezien de KNBF geen zeggenschap heeft onder de inhoud van dergelijke websites. Derhalve kan de KNBF niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie van gelinkte websites of de links die zich daarop bevinden.

De KNBF, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot de informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de KNBF website.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de KNBF de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.