Evenementen

Op deze website is in het onderdeel Vademecum onder 102.01 Bondstentoonstellingsreglement uiteengezet welke verschillende typen postzegeltentoonstellingen er bestaan en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een bij de KNBF aangesloten vereniging een tentoonstelling te organiseren met maximaal 200 tentoonstellingskaders. Daarvoor gelden de volgende regels:

Een postzegeltentoonstelling met minder dan 100 kaders:

  • Het transport van de kaders van en naar de opslag van de KNBF dient door de vereniging zelf te worden geregeld en betaald.
  • Het kadermateriaal dient door de organiserende vereniging apart te worden verzekerd. Dit betreft niet alleen voor het transport maar ook tijdens de tentoonstelling.
  • Wordt door de KNBF geen subsidie verstrekt.

Een postzegeltentoonstelling met meer dan 100 kaders maar minder dan 200 kaders:

  • Het transport van de kaders van en naar de opslag van de KNBF dient door de vereniging zelf te worden geregeld en betaald. Het is echter mogelijk het transport te laten uitvoeren door het vaste transportbedrijf dat ook voor andere tentoonstellingen het vervoer uitvoert, tegen betaling door de organiserende vereniging.
  • Het kadermateriaal dient door de organiserende vereniging apart te worden verzekerd. Wordt echter gebruik gemaakt van de diensten van het vaste transportbedrijf, dan zijn de kaders voor het transport en gedurende de postzegeltentoonstelling verzekerd.
  • Wordt door de KNBF geen subsidie verstrekt.

In alle gevallen dient de organiserende vereniging  ruim van tevoren contact op te nemen met de Commissaris Evenementen van de KNBF. In samenspraak met de commissaris wordt bepaald of de vereniging een tentoonstelling mag organiseren. Indien zo, dan wordt tevens bepaald hoeveel kaders het betreft en op welke datum de postzegeltentoonstelling zal plaatsvinden.

De Commissaris Evenementen fungeert als aanspreekpunt tussen de organiserende vereniging, de beheerder van de opslag van het kadermateriaal en het transportbedrijf.

Indien van toepassing kunnen verzekeringen worden afgesloten (zie Diensten, Verzekeringen).