Evenementen

Indien u zich wilt aanmelden voor een tentoonstelling kunt u bij het Bondsbureau een aanmeldingsformulier opvragen in Word (zie Contact KNBF) of het onderstaande PDF downloaden "PDF aanmelding Tentoonstellingen". De geldende uiterste datum voor het indienen van de collectie en de adresgegevens kunt u opvragen bij de persoon weergegeven bij de betreffende tentoonstelling (zie Tentoonstellingen gepland).

Wij vragen u specifiek aandacht te besteden aan het invullen van de titel en het collectienummer. Inzendingen die aangemeld worden voor een in Nederland te houden wedstrijdtentoonstelling worden door de KNBF in een computersysteem geregistreerd. Bij een nieuwe inzending wordt de titel ingevoerd die op het aanmeldingsformulier staat vermeld. Door het computerprogramma wordt aan deze titel een volgnummer gegeven. Dit volgnummer is nu vast verbonden aan de inzending en wordt op het formulier ‘collectienummer’ genoemd. Als de inzending tijdens een tentoonstelling is beoordeeld, worden de bekroning en het aantal punten, alsmede de op het beoordelingsformulier vermelde opmerkingen, eveneens gekoppeld aan het volgnummer. Zo ontstaat een ‘dossier’ van de betreffende inzending.

Wordt de inzending voor een nieuwe tentoonstelling aangemeld, dan is het van belang, dat de titel en het collectienummer op het aanmeldingsformulier worden vermeld. De gegevens van de vorige tentoonstelling worden dan weer gekoppeld aan die van de nieuwe tentoonstelling.

Het kan voorkomen dat een inzender besluit om aan de inzending een andere titel te geven, terwijl de inzending op zich (vrijwel) gelijk is gebleven. Dat kan natuurlijk, maar ook dan is het van groot belang dat het collectienummer wordt vermeld. Wordt het collectienummer niet ingevuld, dan is het voor de invoer in de computer een nieuwe inzending die van voren af aan in een categorie 2 tentoonstelling wordt ingeschreven. Daarmee vervallen voor deze inzending alle eerdere bekroningen. Een korte toelichting bij de aanmelding ten behoeve van het organisatiecomité waarom de titel is gewijzigd wordt op prijs gesteld. Is het collectienummer wel ingevuld, dan wordt de titel in het systeem aangepast zoals de inzender die heeft vermeld en kan de inzending doorstromen van categorie 2 naar 1.

Vergeet u niet naast het ondertekende aanmeldingsformulier het betreffende plan (in tweevoud) op te sturen.


Naam: Aanmeldingsformulier tentoonstelling  Download
Type: pdf
Grootte: 422 kB