Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Algemeen

Algemene informatie

Spaart u postzegels? Dan hoeven wij u niet uit te leggen wat er zo interessant en leuk aan is. Bent u een van de velen die vroeger postzegels heeft gespaard maar er op een gegeven moment mee is gestopt ? Dan wordt het tijd weer eens terug te gaan in de tijd. U ruilde mogelijk postzegels met uw vrienden, bouwde uw verzameling uit met exotische postzegels die bij het tanken bij de Esso gratis werden weggegeven en ging waarschijnlijk regelmatig naar het postkantoor om nieuwe uitgiftes aan te schaffen. Al met al leerde u van alles over wat er in de wereld afgebeeld in het klein gebeurde en had u een fantastische bezigheid waarbij u regelmatig contact had met medeverzamelaars. Hiermee deelde u uw passie, u toonde aan elkaar ieders verzameling, u speurde naar ontbrekende zegels en u sprak over uw nieuwe ontdekkingen en aankopen wat u alleen nog maar enthousiaster maakte. Filatelie heet niet voor niets “Koning der hobby’s”! Als u niet meer actief postzegels spaart maar het wel hebt gedaan wordt het hoog tijd deze hobby weer op te pakken. U zult er weer veel plezier aan beleven.

Aangezien er enorm veel postzegels zijn uitgegeven is voor u de kernvraag wat u eigenlijk gaat verzamelen. Gaat u uw verzameling Nederland verder uitbouwen of voelt u zich meer aangetrokken tot een ander land en wilt u daar de postzegels van vergaren ? Of bent u bijvoorbeeld een treinfanaat en is uw garage niet groot genoeg om locomotieven in te stallen ? Een thematische treinverzameling is dan wellicht een prachtige manier om uw passie met de nodige fantasie tot leven te brengen ………

Maar, als u zich bijvoorbeeld wilt verdiepen in de historie van de Nederlandse spoorwegen dan kunt u de door de verschillende spoorwegmaatschappijen uitgegeven zegels gaan verzamelen, al of niet op poststuk, afstempelingen van gebruikte spoorwegtrajecten vergaren etc. Kortom, er zijn onbegrensde mogelijkheden, aan u om uw passie te ontdekken!

Of u nu weet wat u wilt gaan verzamelen of niet, het loont altijd de moeite eens bij een postzegelvereniging in de buurt langs te gaan. Hier ontmoet u medeverzamelaars die u op ideeën kunnen brengen en helpen bij het uitbouwen van uw verzameling. Veel verenigingen hebben een eigen nieuwtjesdienst waar u nieuwe uitgiftes gemakkelijk en voordelig kunt afnemen. Daarnaast worden er regelmatig gezellige bijeenkomsten georganiseerd waarbij vaak de mogelijkheid tot ruilen en kopen bestaat. Een veiling is meestal ook een vast agendapunt gedurende een bijeenkomst en periodiek worden er veelal lezingen gegeven. De mogelijkheid tot het kopen van postzegels wordt meestal ook geboden in de vorm van rondzendverkeer. U kunt thuis wanneer het u het beste uitkomt postzegels kopen van medeverzamelaars. Verenigingen geven veelal een eigen verenigingsblad uit en bieden vaak de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief een abonnement te nemen op het maandblad Filatelie. U zult merken dat u zich al snel thuis voelt bij een vereniging!

Veel verenigingen zijn aangesloten bij de KNBF (voor een overzicht van de aangesloten verenigingen zie het onderdeel “Verenigingen” op deze website). Dit betreft zowel algemene verenigingen, die veelal ook een jeugdafdeling hebben, en gespecialiseerde verenigingen . Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verenigingen die zich richten op een bepaald land, thema maar ook op onderwerpen zoals bijvoorbeeld poststempels, lucht- en ruimtevaart, kinderpostzegels, persoonlijke postzegels en particuliere postbezorging.

Landelijk is de KNBF ingedeeld in een aantal regio’s met elk een eigen bestuur, dat voor de verenigingen in die regio allerlei zaken van gemeenschappelijk belang kan coördineren, zoals tentoonstellingen, cursussen voor filatelistische vorming etc. De KNBF wil de verbindende factor zijn tussen verenigingen, hun leden en andere belanghebbenden.

De KNBF onderneemt activiteiten op de volgende terreinen:

 • Promotie van de filatelie:
  • Het initiëren en coördineren van lokale activiteiten in het kader van de “Dag van de Postzegel”, een in oktober jaarlijks terugkerend internationaal evenement dat wordt opgeluisterd met onder meer postzegeltentoonstellingen en beurzen. De KNBF geeft speciale enveloppen uit voor de “Dag van de postzegel” en zorgt tevens voor een speciaal stempel.
  • Het organiseren, tezamen met een aangesloten vereniging, van het Jo Tousaintbeker toernooi. De twee voordrachtwedstrijden betreffen zowel de algemene als de thematische filatelie.
  • Het stimuleren en verlenen van medewerking bij het houden van regionale en nationale postzegeltentoonstellingen. De KNBF stelt bijvoorbeeld tentoonstellingskaders, of indien het een wedstrijdtentoonstelling betreft, een ervaren team van juryleden ter beschikking. De KNBF organiseert tevens regelmatig cursussen om het kennisniveau van juryleden op peil te houden. Daarnaast stelt de KNBF een landscommissaris aan voor internationale evenementen.
  • Het verlenen van onderscheidingen aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de filatelie.
  • Het ondersteunen van de Stichting JeugdFilatelie met als doel de jeugd te stimuleren postzegels te gaan verzamelen.
  • Het gratis ter beschikking stellen van de digitale KNBF Nieuwsbrief, welke maandelijks verschijnt en actuele informatie bevat over de wereld van de filatelie.
  • Als partner in de Stichting Filatelie, het bevorderen van de filatelie door het financieel ondersteunen van activiteiten zoals de organisatie van tentoonstellingen en het maken van filatelistische studies en andere publicaties.
  • Als lid van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, dat het maandblad Filatelie uitgeeft.
 • Het behartigen van belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden:
  • De KNBF is lid van een tweetal overkoepelende filatelistische organisaties te weten de Federation of European Philatelic Associations (FEPA) en de Federation Internationale de Philatelie (FIP).
  • Daarnaast is de KNBF gesprekspartner van PostNL en de Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH).
 • Het verlenen van diensten aan aangesloten verenigingen:
  • Audio Visueel Centrum: het ter beschikking stellen van lezingen over allerlei filatelistische onderwerpen. De KNBF kan, indien gewenst, een PC en een beamer ter beschikking stellen.
  • Tentoonstellingen: het, in een aantal gevallen, verstrekken van een financiële subsidie indien er door een vereniging een tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van een jubileumviering.
  • Verzekeringen: het afsluiten van een verzekering voor collecties op tentoonstellingen. Daarnaast het afsluiten van een verzekering voor rondzendingen en veilingmateriaal van verenigingen. Aangesloten verenigingen kunnen van bovenstaande verzekeringen gebruik maken.
  • Cursussen: het coördineren van de cursus Begeleiding bij Filatelie (BBF) om beginnende filatelisten wegwijs te maken in de wereld van de filatelie en de helpende hand te bieden bij het opzetten van postzegel verzamelingen.
  • Vergaderfaciliteiten: het ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten op het Bondsbureau tegen sterk gereduceerde tarieven. Het Bondsbureau is gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar. Daarnaast is er voldoende gratis parkeergelegenheid voor het gebouw.
  • Bondsinformatiebureau: het ter bescherming van de aangesloten verenigingen en hun leden bijhouden van een register van ongewenste personen die postzegelverenigingen en/of leden hebben benadeeld of zich op andere wijze hebben misdragen ten opzichte van de filatelie.
  • Maandblad Filatelie: de mogelijkheid bieden om tegen gereduceerde prijzen een collectief abonnement op het maandblad Filatelie af te sluiten.
 • Het verlenen van diensten aan leden van aangesloten verenigingen:
  • Bondsbibliotheek: het ter beschikking stellen van meer dan 10.000 filatelistische boeken, catalogi, tijdschriften en andere publicaties. Leden kunnen bij de Bondsbibliotheek terecht met al hun vragen op het gebied van filatelistische literatuur, kunnen in de bibliotheek studeren of boeken lenen om thuis te lezen.
  • BondsKeuringsDienst (BKD): het op echtheid keuren van postzegels, postwaardestukken, stempels etc. Naast filatelistisch materiaal van Nederland en Overzeese Gebieden kan (na overleg) van een geselecteerd aantal landen materiaal worden gekeurd. De diensten van de BKD zijn tevens beschikbaar voor niet leden.
  • Verkoop van KNBF-postzegels: het via de website verkopen van postzegelvelletjes uitgegeven door de KNBF.
  • Tentoonstellingen: het assisteren van leden die aan een internationale tentoonstelling deelnemen.
  • Cursussen: het coördineren van de cursus Begeleiding Beginnende Exposanten (BBE) om beginnende exposanten te helpen bij het tentoonstellen van hun collectie.
  • Verzekeringen: leden kunnen gebruik maken van een verzekering afgesloten door de KNBF indien zij hun postzegelcollectie thuis wensen te verzekeren.
  • Bondspas: het krijgen van toegang tot filatelistische diensten, het genieten van korting bij de aankoop van filatelistische artikelen en de afname van filatelistische diensten.

 

Kortom, de KNBF is een promotor van de filatelie die de aangesloten verenigingen actief ondersteunt en mede hierdoor zeer vele filatelisten een groot plezier laat beleven aan een boeiende hobby!