Regiobesturen

De bij de KNBF aangesloten verenigingen zijn ingedeeld bij één van de regio's van de Bond. Het Landelijk Overlegorgaan gespecialiseerde Verenigingen (LOG) en JeugdFilatelie Nederland (JFN) hebben eveneens de status van regio. Het regio-overleg is een samenwerkingsorgaan op vrijwillige basis dat wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk bij de regio ingedeelde verenigingen.

 

1 - Regio 1, Noord

2 - Regio 2, Noord West Overijssel plus Noord Oost polder

3 - Regio 3, Noord Holland Noord

4 - Regio 4, Noord Holland Zuid

6 - Regio 6, Zuid Holland Zuid

7 - Regio 7, Zuid West Nederland

8 - Regio 8, Brabant

9 - Regio 9, Collectief Overleg Limburgse Filatelistenver.

10 - Regio 10

11 - Regio 11, Utrecht

13 - LOG (Landelijlk Overleg Gespecialiseerde Verenigingen)

14 - JFN (Jeugd Filatelie Nederland)

kaart-regio-indeling