Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Vademecum » 102 Tentoonstellingsreglementen

Tentoonstellingsreglementen

102.01    Bondstentoonstellingsreglement

102.01.02 Oorkonden postzegeltentoonstellingen

102.02    Tentoonstellingsreglement Jeugd Filatelie Nederland

102.03    Algemeen reglement van de FIP (GREV)

102.04.01a Traditionele filatelie: regels

102.04.01b Traditionele filatelie: richtlijnen

102.04.02a  Posthistorie: regels

102.04.02b Posthistorie: richtlijnen

102.04.03a Postwaardestukken: regels

102.04.03b Postwaardestukken: richtlijnen

102.04.04aLuchtpost: regels

102.04.04bLuchtpost: richtlijnen

102.04.05a Thematische filatelie: regels

102.04.05b Thematische filatelie: richtlijnen

102.04.06a Maximafilie: regels

102.04.06b Maximafilie: richtlijnen

102.04.07a Filatelistische literatuur: regels

102.04.07b Filatelistische literatuur: richtlijnen

102.04.08a Jeugd: regels

102.04.08b Leidraad Jeugd Thematisch

102.04.08b Leidraad Jeugd Traditioneel

102.04.09a Fiscale filatelie: regels

102.04.09b Fiscale filatelie: richtlijnen

102.04.10aAstrofilatelie: regels

102.04.10bAstrofilatelie: richtlijnen

102.04.11  Eénkader inzendingen

102.04.12  Richtlijnen Klasse Open Filatelie

102.04.13 Richtlijnen klasse gespecialiseerde inzendingen

102.04.14a Reglement voor eenkaderinzendingen van niet-beginners

102.04.14b Reglement voor inzendingen samengesteld door beginners

102.04.15 Reglement Prentbriefkaarten

102.05 klachtenprocedure betreffende de beoordeling van een inzending in een wedstrijdtentoonstelling