Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Diensten » Bibliotheek » Tijdschriften

Tijdschriften

Als u wilt weten wat er gebeurt in de wereld van de filatelie, zowel in Nederland als daarbuiten, dan is het lezen van filatelistische tijdschriften een uitstekende manier om op de hoogte te blijven. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de tijdschriften die in de Bondsbibliotheek ter inzage liggen. Deze zijn direct na verschijnen in te zien. Via derden ontvangt de Bondsbibliotheek nog verschillende andere tijdschriften na afloop van het abonnementsjaar.

Tijdschriften gespecialiseerde verenigingen

 
  Aantekenstrookjesverzamelaars (Landelijke Ver.) Aantekenen
  Al Barid (Fil. Contactgroep Islamitische Wereld) Islamitisch gebied
  Bartolomeu Dias (Fil. Ver. Zuidelijk Afrika) Zuid. Afrika
  Britannia News (Studiegroep) Verenigd Koninkrijk
  China Filatelie (Studiegroep) China
  't Cleyn Segel (Ned. Ver. voor Fiscale Filatelie) Fiscale filatelie
  Corre(i)o Latino Americano (Postzegelkring Latijns Amerika) Latijns Amerika
  Dai Nippon (Fil. Ver. Japanse bezetting Ned. Indië) Japan/Ned. Indië
  De Aero-philatelist (Ned. Ver. Aero-Philatelisten) Luchtpost
  De Postzak (Ned. Ver. Po&Po) Postgeschiedenis/-stempels
  De Postzegel Variant (Ned. P.V. De Plaatfout) Plaatstudie
  Deutsche Post (Fil. Ver. Duitsland-verzamelaars) Duitsland
  Druk Doende (Fil. Motiefgroep Papier en Druk-Ned.) Papier en Druk
  Filitalia (Ver. Italië / Geb. verzamelaars) Italië
  Gabriël (Filatelistenvereniging) Bijbel en Christendom
  Grenzenloos (VN-VE Filatelie) VN-VE
  Hermes (P.V. Griekenland) Griekenland
  Het Baltische Gebied (Filatelistische groep) Baltische gebied
  Het Noorderlicht (Ned. Fil. Ver. Skandinavië-verzamel.) Scandinavië
  Iberia (Kontaktgroep) Spanje/Portugal
  Jungfraupost (Studiegroep) Zwitserland
  Kind & Maximafilie bulletin (Ver. Kind/Maximafilie) Kind/Maximafilie
  Liechtenstein Mededelingenblad (NVPVL) Liechtenstein
  Marianne (Contactgroep Frankrijk-verzamelaars) Frankrijk
  NIP (Fil. Ver. Nederland-Israel) Israel
  Notities Academie (Nederland) Ned. Academie Filatelie
  Oost Europa Filatelie (OEF) (Contactgroep) Oost Europa
  Particuliere Postbezorging (Studiegroep) Part. Postbezorging
  Perfinpost (Perfin Club Nederland) Perfins
  Post en Techniek Po&Po, Groep Postmechanisatie
  Postaumaat bulletin (P.V.) Postmechanisatie
  Ruimtevaart Filatelie Club (RFC) Ned. Nieuwsbrief Ruimtevaart
  Thema (Ned. Ver. voor Thematische Filatelie) Thematische filatelie
  USCA Post (Ver. voor USA / Canada Filatelie) USA / Canada
  Zuid-West Pacific (ZWP) Mededel.bl. (Studiegroep) ZW Pacific / Ned. West-Indië


Tijdschriften van binnen- en buitenlandse verenigingen:

Airpost Journal (USA) Luchtpost
American Philatelist Amerikaanse Bond
Belgaphil Kon. Landsbond Belg. Pz.kr.
Briefmarkenspiegel (BMS) Vaktijdschrift
Col. Fra (Colonies Francaises) Franse koloniën-verzamelaars
Collect (Nederland) Nederlandse PTT
Contactblad voor Jeugdleiders (JFN) Jeugd
Das Archiv Duitse PTT
De Postzegel (België) Kon. Vlaamse Bond Pz.verz.
Deutsche Briefmarken-Revue (DBR) Vaktijdschrift
Deutsche Briefmarken-Zeitung (DBZ) Vaktijdschrift
Deutscher Altbriefsammler-Verein (DASV) Postgeschiedenis
Die Ganzsache (Duitsland) Postwaardestukken
Documents Philatéliques Acad. de Philatélie, Paris
Eisenbahn-Motiv-Sammler Thematische filatelie
Filatelie / Posthoorn (Nederland) Vaktijdschrift
Flash Féd. Intern. de Philatélie
Gibbons Stamp Monthly (GSM) Vaktijdschrift
Intern. Bull. Netherlands Philately (IBNP) Engelstalige Ned.-verzamelaars
KNBF Nieuwsbrief KNBF
L'Echo de la Timbrologie Vaktijdschrift
Lituania Litouwen
Marcophila (België) Stempelkunde
Michel Rundschau Nieuwe uitgiften
Motor Filatelisten Nederland Thematische filatelie
Nederland onder de Loep Duitstalige Ned.-verzamelaars
Netherlands Philately Amerikaanse Ned.-verzamelaars
Philanews/Postphila (België) Nieuwe uitgiften
Philatelic Literature Review (APRL, USA) Literatuur
Philatelie (Duitsland) Duitse Bond
Philoteleia Griekse Bond
Postal History (UK) Postgeschiedenis
Postal History Journal (USA) Postgeschiedenis
Postgeschichte (Zwitserland) Postgeschiedenis
Posthistorama (België) Postgeschiedenis
Poststempelgilde (Duitsland) Stempelkunde
Pratique (UK) Thematische filatelie
Relais Vaktijdschrift
RLS-Mitteilungen Liechtenstein-verzamelaars
Stamp Lover (UK) Engelse Bond
Stamp Magazine (UK) Vaktijdschrift
The Canadian Philatelist Canadese Bond
The Chronicle U.S. Classic Postal Issues Traditionele filatelie
The Collectors Club Philatelist Collectors Club, New York
The GB Journal GB Phil. Soc.
The London Philatelist Royal Phil. Soc. London
Themaphila (België) Thematische filatelie
Themescene (UK) Thematische filatelie
Timbres Magazine Vaktijdschrift
Topical Time (USA) Thematische filatelie