Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Algemeen » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Account

Onderscheidingen

Organisaties

Publicaties

Tentoonstellingen


Account

Hoe maak ik een account aan?

Voor het aanmaken van een account heeft u de nieuwe Bondspas nodig. De nieuwe Bondspas is vanaf 25 mei 2011 aan alle bij de KNBF aangesloten verenigingen ter beschikking gesteld. Indien u nog geen KNBF Bondspas heeft ontvangen neemt u dan contact op met het bestuur van uw vereniging. Om een gebruikers account aan te maken op de KNBF website klikt rechtsboven op het hoofdscherm op “nieuw account?” Vul de gevraagde informatie in. U kunt tevens aangeven of u de gratis Nieuwsbrief wilt ontvangen. De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks en bevat een veelheid aan interessante filatelistische informatie. Het is het snelst groeiende filatelistische blad in Nederland! Daarnaast kunt u aangeven of u de gratis Bondsbrief wilt ontvangen. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die voor uw postzegelvereniging mogelijk van belang zijn. Indien u een gebruikers account heeft aangemaakt krijgt u toegang tot de website. 

 


Onderscheidingen

Wat is de procedure met betrekking tot Bondsspelden ?

De Bondsspeld kan worden toegekend, het ereteken is een draagspeld. De toekenning wordt gedaan door het Bondsbestuur. Het bestuur van een bij de KNBF aangesloten vereniging kan voorstellen doen tot toekenning van deze onderscheiding. Deze voorstellen moeten ten minste vier maanden voor de gewenste datum van uitreiking, schriftelijk en met redenen omkleed bij de secretaris van de KNBF worden ingediend.Organisaties

Wat doet de Stichting Filatelie ?

De KNBF is samen met de NVPH partner in de Stichting Filatelie. De stichting heeft tot doel de filatelie, in de ruimste zij van het woord, te bevorderen. De stichting beheert een fonds, dat vooral door verzamelaars is bijeengebracht. Daardoor kunnen tal van filatelistische activiteiten worden gesteund. Bijvoorbeeld de organisatie van tentoonstellingen. De stichting stelt, op verzoek van de KNBF, het kadermateriaal gratis ter beschikking, inclusief het vervoer naar en van de tentoonstelling. Verder kan subsidie worden gegeven voor het maken van filatelistische studies en andere publicaties.Publicaties

Kan ik subsidie krijgen voor een publicatie ?

Indien u een unieke filatelistische publicatie in voorbereiding heeft kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Stichting Filatelie. Aan de hand van vastgestelde criteria kan de KNBF al dan niet besluiten om uw publicatie voor te dragen voor subsidiering, alsmede voor de hoogte van het subsidiebedrag. Op reeds in druk zijnde of verschenen publicaties kan geen subsidie meer worden verleend.Tentoonstellingen

Kan ik een jurylid te spreken krijgen ?

Tijdens een postzegeltentoonstelling in  de categorieën 1, 2 en 3 bestaat de mogelijkheid voor inzenders in een competitieklasse, een jurygesprek aan te vragen. Dan wordt gedurende maximaal tien minuten door enkele juryleden, die de inzending hebben beoordeeld, met de inzender over de inzending gesproken. De goede zaken in de inzending worden benadrukt en over wat eventueel beter of anders kan, advies gegeven. Bij opvolging daarvan kan een hogere bekroning worden gekregen.